Guorpa

Guorpa
Guorpa är ett gammalt nybygge från 1800-talet som jag besöker då och då. Dels för den fantastiska och vackra stenmuren, som löper runt hela nybygget, men även för att jag verkligen gillar känslan av att besöka platser där personer arbetat och levt för hundratals år sen. I bilden ovan syns den vackra stenmuren, där de brutit upp sten för sten från åkern och med dom byggt muren runt om husen. Själva huset, ladugården och de andra byggnaderna är borta, men rester av grunderna finns kvar.
Guorpa is an old new building from the 1800s that I visit occasionally. Partly because the amazing and beautiful stone wall that runs around the new building , but also because I really like the feeling of visiting places where people worked and lived hundreds of years ago. In the picture above is the beautiful stone wall , where they are broken up stone by stone from the field and built the wall around the houses. The house , barn and other buildings are gone, but the foundations remain.
Guorpa2
Här syns också en del av muren, och en gammal hink i ett träd..
Here you can se a part of the stone wall, and an old bucket in a tre…
Guorpa3
Som det syns här så kan man faktiskt gå uppe på muren långa sträckor, endast på några få delar är den nerrasad, men i stort väldigt hel. Ett fantastiskt hantverk.
As you can see, you actually can walk on the wall. Almost the whole stone wall is intact. An amazing handcraft.
Guorpa4
Inte långt från nybygget ligger Åbyälven. Just nu flödar den på riktigt bra, med vårvattnet som trycker på, på sin väg ner mot havet. Nere vid vattnet hittade jag denna växt, tibast, som är väldigt giftig. På sommaren har den klarröda, vackra bär, men just nu blommar den med rosa blommor.
Not far from the New building is Åbyälven, the creek of Åbyn. Right now there is a lot of water in it, on it’s way to the ocean. Down by the water I found this plant, mezereon, which is very poison. During summer it has red, beautiful berries, but right now it’s blooming with pink flowers.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

https://bestvpncanada.ca/